Walne zebranie
 

             Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze w dn. 12-05-2016r. w Zespole Szkoł Ekonomiczno-Hotelarskich Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Katedralna 12, w Kołobrzegu o godz. 1000 i 1030 w drugim terminie sala 102.

             Zapraszam czlonków naszej organizacji do wzięcia udziału.