Witamy!
Naturalnym celem każdej działalności rzemieślniczej jest służenie ludziom - przez zaspokojenie ich indywidualnych i zbiorowych potrzeb i upodobań w zakresie świadczeń i przedmiotów, zarówno użytkowych, jak i o znamionach kunsztu rękodzielniczego, a wymagających rzemieślniczej pracy i fachowości. Z tych względów działalność rzemieślnicza stanowi od dawna współcześnie aktywny składnik gospodarki i kultury narodowej. Przyczynia się do ogólnospołecznego dorobku i rozwoju kraju. Podstawowym miernikiem użyteczności i oceny prawidłowości pracy każdego rzemieślnika jest wykonywanie posiadanego zawodu zgodnie z wymogami "DOBREJ ROBOTY", przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła, posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność na terenie miasta Kołobrzegu oraz gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Siemyśl oraz Rymań.

Zadaniem Cechu jest:

  • Utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów
  • Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
  • Propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków
  • Udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji
  • Wykonywanie wielu innych zadań wynikających ze Statutu Cechu.