Sekcja Fryzjerska

Od najdawniejszych czasów, odkąd istnieje ludzkość, stosowano zabieg strzyżenia włosów. Obowiązujące powszechnie lub w ramach określonych grup uczesania wymagały stosownego strzyżenia włosów, które w związku z tym doskonaliło się i stało się czynnością zawodową specjalistów - dając początek profesji fryzjerskiej. W różnych okresach rozwoju społeczeństwa ludzkiego rozmaicie była traktowana rola włosów i uczesania. Przykładowo w Średniowieczu kobiety ukrywały włosy, doba Rokoko to olbrzymia objętość kunsztownie rozbudowanej konstrukcji, zaś nasza epoka to dynamiczny rozwój fryzjerstwa. Dzisiaj możemy podziwiać mnogość form fryzur, które uwzględniają indywidualność klientki, typ budowy twarzy i głowy; ilość, stan, gatunek i kierunek porostu włosów; zamierzony i ostateczny cel usługi oraz aktualne wskazania mody. Teraz o włosy klienta dba fryzjer-artysta, fryzjer-rzemieślnik i fryzjer-menadżer w jednej osobie.

Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci 3-letniej szkoły zawodowej tej specjalności mają przygotowanie do pracy w salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży. W trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach fryzjerskich.

Wymagane kwalifikacje psychologiczne:

 • kultura osobista
 • poczucie estetyki
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność podejmowania szybkich i właściwych decyzji
 • zmysł artystyczny

Przeciwwskazania zdrowotne

 • alergia
 • płaskostopie i żylaki kończyn dolnych
 • mała wytrzymałość fizyczna
 • poważne wady wzroku lub słuchu
 • boczne skrzywienia kręgosłupa
 • nadpobudliwość nerwowa
 • epilepsja

Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wyposażenia i wystroju zakładu fryzjerskiego
 • kierowania zespołem pracowniczym
 • stosowania właściwych metody oceny jakości środków kosmetycznych
 • obsługiwania i konserwowania urządzeń i przyrządów fryzjerskich
 • dobierania fryzur w oparciu o zasady antropometrii
 • stosowania w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa